Opłata rejestracyjna

Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się za poœrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

 

Do dnia 28.02.2013

Od dnia 1.03.2013

Opłata na miejscu

Opłata podstawowa

250,00 zł

350,00 zł

450,00 zł

Błękitna karta ViaClub:

188,00 zł

263,00 zł

450,00 zł

Srebrna karta ViaClub::

125,00 zł

175,00 zł

450,00 zł

Złota karta ViaClub:

bezpłatnie

bezpłatnie

450,00 zł

Szczegółowe informacje o ViaClub są dostępne na stronie: www.viaclub.pl

Uprzejmie informujemy, iż podczas Konferencji będzie możliwe wnoszenie opłat jedynie kartą płatniczą.

W ramach opłaty rejestracyjnej zapewniamy:

  • Udział w Konferencji
  • Materiały konferencyjne
  • Publikacje promocyjne
  • Poczęstunek podczas przerw

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać na rachunek bankowy:

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk
Fortis Bank Polska SA, o. Gdańsk
94 1600 1303 0004 1007 1035 9151
z dopiskiem: "imię i nazwisko, AIT 2013"

WARUNKI WYCOFANIA ZGŁOSZENIA: Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres organizatora lub mailem na adres repetytorium anestezjologia2013@viamedica.pl W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed konferencją - koszty manipulacyjne wynoszą 10%
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją - koszty manipulacyjne wynoszą 35%
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją - uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów

Z dniem 26.03.2012 roku zostały wprowadzone następujące opłaty za wysyłkę fv:

  • Wysyłka e-mailem - 0,00 PLN
  • List zwykły polecony - 3,75 PLN
  • Kurier - 15,00 PLN