Program

Dzień I, 12.04.2013

11.00-12:45   Rejestracja uczestników

12.45–13.00  Otwarcie konferencji

13.00–14.30  Leczenie wspomagające ARDS
                      Przewodniczący: Maria Wujtewicz, Andrzej Nestorowicz

 • Wentylacja oscylacyjna
      — Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała, 25 min.)
 • ECMO
      — Zbigniew Szkulmowski (Bydgoszcz, 25 min.)
 • Ułożenie na brzuchu (prone position)
      — Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała, 25 min.)

14.30–14.40  Przerwa na kawę

14.40–15.55  Chory ze schorzeniem neurologicznym na oddziale intensywnej terapii
                      Przewodniczący: Zbigniew Karwacki, Kamil Chwojnicki

 • Różnicowanie i leczenie stanu padaczkowego drgawkowego i nie drgawkowego
      — Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, (Gdańsk, 20 min.)
 • Przełom miasteniczny, cholinergiczny i mieszany — diagnostyka i postępowanie
      — Małgorzata Bilińska (Gdańsk, 20 min.)
 • Wybrane aspekty terapeutyczne udaru niedokrwiennego mózgu
      — kraniektomia dekompresyjna i kontrolowana hipotermia
      — Kamil Chwojnicki (Gdańsk, 20 min.)

15.55–16.40  Lunch

16.40-17.40  Sesja satelitarna firmy Abbvie
                      Bezpieczeństwo i ryzyko  Yin i Yang nowoczesnej anestezji
                      Przewodniczący: Andrzej Nestorowicz

 • Znieczulenie z użyciem techniki niskich przepływów
     — Radosław Owczuk (Gdańsk, 25 min.)
 • Znieczulenie dziecka — jak zwiększyć bezpieczeństwo?
     — Andrzej Piotrowski (Łódź, 25 min.)

17.40–18.40  Ciągłe leczenie nerkozastępcze na oddziale intensywnej terapii
                      Przewodniczący: Radosław Owczuk 

 • Techniki oczyszczania krwi u chorych septycznych hospitalizowanych w OIT
      — Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz (Warszawa, 20 min.)
 • Dawkowanie leków w czasie CRRT
      — Dariusz Onichimowski (Olsztyn, 20 min.)
 • Antykoagulacja cytrynianowa — wady i zalety
      — Radosław Owczuk (Gdańsk, 20 min.)

18.40–18.55  Przerwa

18.55–20.00  Trudne sytuacje w anestezji regionalnej

                      Przewodnicząca: Magdalena Wujtewicz

 • Blokady centralne u chorych z przewlekłym schorzeniem neurologicznym
      —  Hanna Misiołek (Zabrze, 20 min.)
 • Blokada centralna się nie udała i co dalej…
      — Andrzej Daszkiewicz (Zabrze, 20 min.)
 • Blokada centralna się powikłała…
      — Hanna Misiołek (Zabrze, 20 min.)

20.00                Lampka wina

 

Dzień II, 13.04.2013

09.30–10.15  Pooperacyjne nudności i wymioty
                      Przewodnicząca: Anna Fijałkowska

 • Czynniki ryzyka PONV
      — Radosław Owczuk (Gdańsk, 20 min.)
 • Zapobieganie i leczenie PONV
      — Magdalena Wujtewicz (Gdańsk, 20 min.)
 • Niefarmakologiczne sposoby postępowania w PONV
      — Andrzej Marciniak (Gdańsk, 15 min.)

10.30–11.45  Uraz czaszkowo-mózgowy — współczesne możliwości terapeutyczne
                      Przewodniczący: Zbigniew Karwacki

 • Molekularne mechanizmy obrzęku mózgu
      — Zbigniew Karwacki (Gdańsk, 20 min.)
 • Nowe nadzieje w leczeniu obrażeń czaszkowo-mózgowych
      — Leon Drobnik (Poznań, 20 min.)
 • Mechanizm odpowiedzi krążeniowej na ciężki uraz czaszkowo-mózgowy
      — Izabela Duda (Katowice, 20 min.)

11.45–12.00  Przerwa na kawę

12.00–14.00  Procedury (za) rzadko wykonywane na oddziale intensywnej terapii
                      Przewodniczący: Radosław Owczuk

 • Hipotermia terapeutyczna po nagłym zatrzymaniu krążenia
      — Łukasz Kołtowski (Warszawa, 20 min.)
 • Pomiar ciśnienia śródczaszkowego
      — Zbigniew Karwacki (Gdańsk, 20 min.)
 • Pomiar ciśnienia śródbrzusznego
      — Dariusz Onichimowski (Olsztyn, 20 min.)
 • Pozaustrojowe metody wspomagania funkcji wątroby
      — Wojciech Waldman (20 min.)
 • Wziewna podaż leków przeciwdrobnoustrojowych
      — Magdalena Wujtewicz (Gdańsk, 20 min.)
 • Chory urazowy — grzechy zaniechania
      — Waldemar Machała (Łódź, 20 min.)

14.00               Lunch