Wykłady z konferencji 2013 do pobrania

Wentylacja oscylacyjna
    — Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała)

Wentylacja oscylacyjna ECMO
    — Zbigniew Szkulmowski (Bydgoszcz)

Ułożenie na brzuchu (prone position)
    — Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała)

Różnicowanie i leczenie stanu padaczkowego drgawkowego i nie drgawkowego
    — Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, (Gdańsk)

Przełom miasteniczny, cholinergiczny i mieszany — diagnostyka i postępowanie
    — Małgorzata Bilińska (Gdańsk)

Wybrane aspekty terapeutyczne udaru niedokrwiennego mózgu
    — Kamil Chwojnicki (Gdańsk)

Znieczulenie z użyciem techniki niskich przepływów
    — Radosław Owczuk (Gdańsk)

Znieczulenie dziecka — jak zwiększyć bezpieczeństwo?
    — Andrzej Piotrowski (Łódź)

Techniki oczyszczania krwi u chorych septycznych hospitalizowanych w OIT
    — Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz (Warszawa)

Dawkowanie leków w czasie CRRT
    — Dariusz Onichimowski (Olsztyn)

Antykoagulacja cytrynianowa — wady i zalety
    — Radosław Owczuk (Gdańsk)

Blokady centralne u chorych z przewlekłym schorzeniem neurologicznym
    — Hanna Misiołek (Zabrze)

Blokada centralna się nie udała i co dalej…
    — Andrzej Daszkiewicz (Zabrze)

Blokada centralna się powikłała…
    — Hanna Misiołek (Zabrze)

Czynniki ryzyka PONV
    — Radosław Owczuk (Gdańsk)

Zapobieganie i leczenie PONV
    — Magdalena Wujtewicz (Gdańsk)

Niefarmakologiczne sposoby postępowania w PONV
    — Andrzej Marciniak (Gdańsk)

Molekularne mechanizmy obrzęku mózgu
    — Zbigniew Karwacki (Gdańsk)

Nowe nadzieje w leczeniu obrażeń czaszkowo-mózgowych
    — Leon Drobnik (Poznań)

Mechanizm odpowiedzi krążeniowej na ciężki uraz czaszkowo-mózgowy
    — Izabela Duda (Katowice)

Hipotermia terapeutyczna po nagłym zatrzymaniu krążenia
    — Łukasz Kołtowski (Warszawa)

Pomiar ciśnienia śródczaszkowego
    — Zbigniew Karwacki (Gdańsk)

Pomiar ciśnienia śródbrzusznego
    — Dariusz Onichimowski (Olsztyn)

Pozaustrojowe metody wspomagania funkcji wątroby
    — Wojciech Waldman

Wziewna podaż leków przeciwdrobnoustrojowych
    — Magdalena Wujtewicz (Gdańsk)

Chory urazowy — grzechy zaniechania
    — Waldemar Machała (Łódź)