Informacje ogólne

Data i miejsce
4-5 kwietnia 2014 roku

Sheraton Sopot Hotel
Sopot, ul. Powstańców Warszawy 10T
Opłaty
Opłaty
Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się  za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.
 

Punkty edukacyjne
Uprzejmie informujemy, że za udział w Konferencji zostanie przyznanych 12 punktów edukacyjnych.

 

Certyfikaty uczestnictwa
Informujemy, że certyfikaty będą wydawane jedynie za okazaniem identyfikatora.

Istnieje możliwość samodzielnego wydruku certyfikatu po Konferencji za pośrednictwem elektronicznego
systemu rejestracji — szczegóły poniżej:
1. W celu wydrukowania certyfikatu należy zalogować się na swój profil, wybierając Rejestrację.
2. Z menu znajdującego się po lewej stronie wybieramy Wydruk certyfikatu.
3. Klikamy na Pobierz certyfikat.
4. Wygenerowany certyfikat, gotowy do wydruku, pojawia się w nowym oknie.
5. Drukujemy certyfikat.
W przypadku wystąpienia błędów w danych lub jakichkolwiek innych problemów należy się skontaktować z Organizatorem.
 

 

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).