Program

Przewodniczący konferencji:
dr hab. n. med. Radosław Owczuk, prof. nadzw. GUMed
 
Piątek, 4 kwietnia 2014 roku
10.30–12.00 Rejestracja uczestników
12.0012.15 Otwarcie konferencji
dr hab. n. med. Radosław Owczuk, prof. nadzw. GUMed
12.15–12.30 Konflikty na oddziale intensywnej terapii
prof. dr hab. n. med. Maria Wujtewicz
12.30–14.00 Chory otyły na oddziale intensywnej terapii
Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Nestorowicz
12.30–13.00 Wentylacja mechaniczna (25 min. + dyskusja)
dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski, prof. nadzw.
13.00–13.30 Żywienie (25 min. + dyskusja)
dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz
13.30–14.00 Dawkowanie leków (25 min. + dyskusja)
dr n. med. Magdalena Wujtewicz
14.00–14.15 Przerwa kawowa
14.15–15.45 Problemy neurologiczne w praktyce anestezjologicznej
Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, dr n. med. Kamil Chwojnicki
14.15–14.45 Neuropatia/miopatia stanów krytycznych (25 min. + dyskusja)
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
14.45–15.15 Najważniejsze objawy neurooftalmologiczne, których nie powinno się przeoczyć (25 min. + dyskusja)
dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
15.15–15.45 Zespół Guillaina–Barrégo (25 min. + dyskusja)
dr n. med. Mariusz Siemiński
15.45–16.30 Lunch
16.30–17.30 Sesja firmy Abbvie
Znieczulenie w trybie ambulatoryjnym. „Chcemy czy musimy iść z duchem czasu?” – perspektywa anestezjologa i pacjenta.
Przewodniczy: dr hab. n. med. Radosław Owczuk, prof. nadzw. GUMed
16.30–16.50 Znieczulenie poza salą operacyjną (20 min.)
Dr n. med. Alicja Bartkowska – Śniatkowska
16.50–17.10 Kiedy bezpiecznie mogę wypisać pacjenta do domu po znieczuleniu do zabiegu w trybie ambulatoryjnym (20 min.)
Dr n. med. Konrad Jarosz
17.10–17.30 Dyskusja
17.30–19.00 Trudni chorzy na sali operacyjnej
Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza, dr hab. n. med. Zbigniew Karwacki, prof. nadzw. GUMed
17.30–18.00 Chory z urządzeniem do elektroterapii serca (25 min. + dyskusja)
dr hab. n. med. Ewa Lewicka
18.00–18.30 Chory z oddziału intensywnej terapii (25 min. + dyskusja)
dr hab. n. med. Radosław Owczuk, prof. nadzw. GUMed
18.30–19.00 Ciężarna ze schorzeniem układu krążenia (25 min. + dyskusja)
dr n. med. Andrzej Marciniak
19.00–19.15 Przerwa kawowa z kanapkami
19.15–20.45 Ból — trudni chorzy, trudne sytuacje
Przewodniczą: dr n.med. Anna Fijałkowska-Nestorowicz, dr n. med. Magdalena Wujtewicz
19.15–19.45 Ocena bólu u dzieci (25 min. + dyskusja)
lek. med. Maciej Cettler
19.45–20.15 Ocena bólu u osób leczonych na oddziale intensywnej terapii (25 min. + dyskusja)
prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
20.15–20.45 Ból pooperacyjny u osób w wieku podeszłym (25 min. + dyskusja)
dr n. med. Małgorzata Malec-Milewska
 
Sobota, 5 kwietnia 2014 roku
9.00–10.30 Zaburzenia neuropsychiczne w anestezjologii i intensywnej terapii
Przewodniczy: dr hab. n. med. Radosław Owczuk, prof. nadzw. GUMed
9.00–9.30 Co wiemy na ten temat? Jakimi narzędziami diagnostycznymi dysponujemy? (25 min. + dyskusja)
dr hab. n. med. Łukasz Krzych
9.30 –10.00 Monitorowanie funkcji ośrodkowego układu nerwowego — czy warto? (25 min. + dyskusja)
prof. dr hab. n. med. Ewa Kucewicz-Czech
10.00–10.30 Aktualne spojrzenie na leczenie (25 min. + dyskusja)
dr hab. n. med. Łukasz Krzych
10.30–10.45 Przerwa kawowa
10.45 –12.15 Ultrasonografia w intensywnej terapii
Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
10.45–11.15  USG pierwszego kontaktu — point-of-care ultrasound w intensywnej terapii (25 min. + dyskusja) (25 min. + dyskusja)
dr n. med. Paweł Andruszkiewicz 
11.15–11.45 Zastosowanie badania USG u chorych we wstrząsie (25 min. + dyskusja)
dr n. med. Dorota Sobczyk 
11.45–12.15 Ciekawe przypadki — rola USG w przyłóżkowej diagnostyce i monitorowaniu na oddziałach intensywnej terapii (25 min. + dyskusja)
dr n. med. Paweł Andruszkiewicz, dr n. med. Dorota Sobczyk
12.15–12.30 Przerwa kawowa
12.30–15.10 Procedury (za)rzadko wykonywane na oddziałach intensywnej terapii
Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Maria Wujtewicz, dr hab. n. med. Radosław Owczuk, prof. nadzw. GUMed
12.30–13.10 Manewry rekrutacyjne pęcherzyków płucnych (25 min. + dyskusja)
dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski, prof. nadzw.
13.10–13.50 Blokady regionalne (25 min. + dyskusja)
prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
13.50–14.30 Kalorymetria pośrednia (25 min. + dyskusja)
dr n. med. Robert Włodarski
14.30–15.10 Kontrpulsacja wewnątrzaortalna (25 min. + dyskusja)
dr n. med. Rafał Pawlaczyk
15.10–16.00 Lunch