Wykłady z konferencji 2014 do pobrania

Konflikty na oddziale intensywnej terapii
prof. dr hab. n. med. Maria Wujtewicz
 

Chory otyły na oddziale intensywnej terapii:
Wentylacja mechaniczna
dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski, prof. nadzw.
Żywienie 
dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz
Dawkowanie leków 
dr n. med. Magdalena Wujtewicz
 

Problemy neurologiczne w praktyce anestezjologicznej:
Neuropatia/miopatia stanów krytycznych 
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
Najważniejsze objawy neurooftalmologiczne, których nie powinno się przeoczyć
dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Zespół Guillaina–Barrégo
dr n. med. Mariusz Siemiński
 

Znieczulenie w trybie ambulatoryjnym. „Chcemy czy musimy iść z duchem czasu?”
– perspektywa anestezjologa i pacjenta:
Znieczulenie poza salą operacyjną
Dr n. med. Alicja Bartkowska – Śniatkowska
Kiedy bezpiecznie mogę wypisać pacjenta do domu po znieczuleniu do zabiegu w trybie ambulatoryjnym
Dr n. med. Konrad Jarosz
 

Trudni chorzy na sali operacyjnej:
Chory z urządzeniem do elektroterapii serca
dr hab. n. med. Ewa Lewicka
Chory z oddziału intensywnej terapii
dr hab. n. med. Radosław Owczuk, prof. nadzw. GUMed
Ciężarna ze schorzeniem układu krążenia
dr n. med. Andrzej Marciniak
 

Ból — trudni chorzy, trudne sytuacje:
Ocena bólu u dzieci
lek. med. Maciej Cettler
Ocena bólu u osób leczonych na oddziale intensywnej terapii
prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
Ból pooperacyjny u osób w wieku podeszłym
dr n. med. Małgorzata Malec-Milewska
 

Zaburzenia neuropsychiczne w anestezjologii i intensywnej terapii:
Co wiemy na ten temat? Jakimi narzędziami diagnostycznymi dysponujemy?
dr hab. n. med. Łukasz Krzych
Monitorowanie funkcji ośrodkowego układu nerwowego — czy warto?
prof. dr hab. n. med. Ewa Kucewicz-Czech
Aktualne spojrzenie na leczenie
dr hab. n. med. Łukasz Krzych
 

Ultrasonografia w intensywnej terapii:
USG pierwszego kontaktu — point-of-care ultrasound w intensywnej terapii
dr n. med. Paweł Andruszkiewicz 
Zastosowanie badania USG u chorych we wstrząsie
dr n. med. Dorota Sobczyk 
Wykorzystanie badania USG w anestezjologii i intensywnej terapii. Przypadki kliniczne.
dr n. med. Dorota Sobczyk 
Ciekawe przypadki — rola USG w przyłóżkowej diagnostyce i monitorowaniu na oddziałach intensywnej terapii
dr n. med. Paweł Andruszkiewicz, dr n. med. Dorota Sobczyk
 

Procedury (za)rzadko wykonywane na oddziałach intensywnej terapii:
Manewry rekrutacyjne pęcherzyków płucnych
dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski, prof. nadzw.
Blokady regionalne
prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
Kalorymetria pośrednia
dr n. med. Robert Włodarski
Kontrpulsacja wewnątrzaortalna
dr n. med. Rafał Pawlaczyk