Program

pdf    pobierz program w formacie PDF


10.30–12.00 Rejestracja uczestników
11.00–11.15 Otwarcie konferencji
11.15–12.45 Chory 80+ na oddziale intensywnej terapii
Przewodniczy: 
Andrzej Nestorowicz (Lublin)
11.15–11.40 Wentylacja mechaniczna płuc (25 min.)
Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała)
11.40–12.05 Dawkowanie leków (25 min.)
Magdalena Wujtewicz (Gdańsk)
12.05–12.30 Rokowanie i jakość życia po wypisie z OIT (25 min.)
Piotr Smuszkiewicz (Poznań)
12.30–12.45 Dyskusja (15 min.)
12.45–14.15 Powikłania śródoperacyjne — od umiarkowanych do najcięższych
Przewodniczy: Zbigniew Karwacki (Gdańsk)
12.45–13.10 Hipotermia (25 min.)
Bartosz Horosz (Warszawa)
13.10–13.35 Neurologiczne powikłania znieczuleń (25 min.)
Krzysztof Kusza (Bydgoszcz)
13.35–14.00 Prewencja nagłego śródoperacyjnego zatrzymania krążenia (25 min.)
Janusz Andres (Kraków)
14.00–14.15 Dyskusja (15 min.)
14.15–14.30 Przerwa na kawę
14.30–16.00 Leczenie wspomagające w sepsie
Przewodniczą: Magdalena Wujtewicz (Gdańsk), Mariusz Piechota (Łódź)
14.30–14.55 Żywienie (25 min.)
Stanislaw Kłęk (Kraków)
14.55–15.20 Podaż immunoglobin (25 min.)
Andrzej Wieczorek (Łódź)
15.20–15.45 Leczenie nerkozastępsze (25 min.)
Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz (Warszawa)
15.45–16.00 Dyskusja (15 min.)
16.00–16.30 Terapia sekwencyjna w bólu pooperacyjnym — wykład sponsorowany przez firmę Mundipharma (30 min.)
Hanna Misiołek (Zabrze)
16.30–16.45 Przerwa na kawę
16.45–17.05 Profil kliniczny pacjentów z bezdechem sennym. Standardy diagnostyczne i terapeutyczney — wykład sponsorowany przez firmę ResMed  (20 min.)
Jacek Wolf (Gdańsk)
17.05–18.35 Trudni chorzy na sali operacyjnej
Przewodniczą: Maria Wujtewicz (Gdańsk), Anna Fijałkowska-Nestorowicz (Lublin)
17.05–17.30 Chory z zespołem bezdechu śródsennego (25 min.)
Hanna Misiołek (Zabrze)
17.30–17.55 Dzieci z wadami krtani i tchawicy (25 min.)
Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)
17.55–18.20 Chory uzależniony od opioidów (25 min.)
Małgorzata Malec-Milewska (Warszawa)
18.20–18.35 Dyskusja (15 min.)
18.35–19.35 Hipotermia głęboka
Przewodniczy: Rafał Drwiła (Kraków)
18.35–19.00 Procedura pozaustrojowego leczenia pacjentów w hipotermii głębokiej (25 min.)
Tomasz Darocha (Kraków)
19.00–19.25 Hipotermia jako odwracalna przyczyna zatrzymania krążenia — leczenie pozaustrojowe (25 min.)
Rafał Drwiła (Kraków)
19.25–19.35 Dyskusja (10 min.)
19.35 Spotkanie przy lampce wina

 

9.00–10.30 Znieczulenie podpajęczynówkowe–korzyści i problemy
Przewodniczą: Hanna Misiołek (Zabrze), Andrzej Daszkiewicz (Zabrze)
9.00–9.25 Dlaczego warto wykonywać znieczulenie podpajęczynówkowe? (25 min.)
Andrzej Daszkiewicz (Zabrze)
9.25–9.50 Niepowodzenia znieczulenia podpajęczynówkowego (25 min.)
Andrzej Marciniak (Gdańsk)
9.50–10.15 Popunkcyjne bóle głowy (25 min.)
Andrzej Marciniak (Gdańsk)
10.15–10.30 Dyskusja (15 min.)
10.30–11.00 Miejsce leków stosowanych systemowo w terapii przetrwałego bólu pooperacyjnego i pourazowego — wykład sponsorowany przez firmę Pfizer (30 min.)
Anna Przeklasa-Muszyńska (Kraków)
11.00–11.45 Znieczulenie pacjenta z obturacyjnymi zaburzeniami wentylacji. Czy rodzaj znieczulenia ma znaczenie? — wykład sponsorowany przez firmę Abbvie. (45 min.)
Radosław Owczuk (Gdańsk)
"Tai Chi – ćwiczenia dla pacjenta obciążonego – Tomasz Raganowicz"
11.45–12.00 Przerwa na kawę
12.00–14.00 Procedury (za)często wykonywane na OIT
Przewodniczy: Radosław Owczuk (Gdańsk)
12.00–12.25 Statyny — dla wszystkich na wszystko? (25 min.)
Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała)
12.25–12.50 Profilaktyka owrzodzeń stresowych żołądka (25 min.)
Anna Dylczyk-Sommer (Gdańsk)
12.50–13.15 Podaż wodorowęglanów  (25 min.)
Lidia Łysenko (Warszawa)
13.15–13.40 Całkowite żywienie pozajelitowe (25 min.)
Stanislaw Kłęk (Kraków)
13.40–14.00 Dyskusja (20 min.)
14.00–15.00 Lunch