Wykłady z konferencji do pobrania

 

Chory 80+ na oddziale intensywnej terapi:
Wentylacja mechaniczna płuc
Dariusz Maciejewski
Dawkowanie leków 
Magdalena Wujtewicz
Rokowanie i jakość życia po wypisie z OIT
Piotr Smuszkiewicz
 

Powikłania śródoperacyjne - od umiarkowanych do najcięższych:
Hipotermia
Bartosz Horosz
Neurologiczne powikłania znieczuleń
Krzysztof Kausza
 

Leczenie wspomagające w sepsie:
Żywienie
Stanisław Kłęk
Podaż immunoglobin
Andrzej Wieczorek
Leczenie nerkozastępcze
Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz
 

Trudni chorzy na sali operacyjnej:
Chory z zespołem bezdechu śródsennego
Hanna Misiołek
Dzieci z wadami krtani i tchawicy
Alicja Bartkowska-Śniatkowska
Chory uzależniony od opioidów
Małgorzata Malec-Milewska
 

Hipotermia głęboka:
Procedura pozaustrojowego leczenia pacjentów w hipotermi głębokiej
Tomasz Darocha
Hipotermia jako odwracalna przyczyna zatrzymania krążenia - leczenie pozaustrojowe
Rafał Drwiła
 

Znieczulenie podpajęczynówkowe - korzyści i problemy:
Dlaczego warto wykonywać znieczulenie podpajęczynówkowe?
Andrzej Daszkiewicz
Niepowodzenie znieczulenia podpajęczynówkowego
Andrzej Marciniak
Popunkcyjne bóle głowy
Andrzej Marciniak
 

Procedury (za)często wykonywane na OIT:
Statyny - dla wszystkich na wszystko?
Dariusz Maciejewski
Profilaktyka owrzodzeń stresowych żołądka
Anna Dylczyk-Sommer
Podaż wodorowęglanów
Lidia Łysenko
Całkowite żywienie pozajelitowe
Stanisław Kłęk