IV Konferencja Czasopisma Anestezjologia Intensywna Terapia

Program merytoryczny


Pobierz program w formacie PDF
Czwartek, 17 maja 2018 roku
11.00–13.00Rejestracja uczestników
13.00–14.00Otwarcie konferencji

Wykład inauguracyjny:
Kryzys opioidowy w Ameryce Północnej. Czy grozi nam to samo w Europie?
Marcin Wąsowicz (Toronto, Kanada)

14.00–16.50
Sesja I. Leki (za)często i (za)rzadko używane na OIT
Przewodniczący: Andrzej Nestorowicz (Lublin), Krzysztof Kusza (Poznań)
  14.00–14.25Lewosimendan
  Marcin Gruchała (Gdańsk)
  14.25–14.50Mannitol
  Anna Dylczyk-Sommer (Gdańsk)
  14.50–15.15Probiotyki
  Agnieszka Misiewska-Kaczur (Cieszyn)
  15.15–15.40Benzodwuazepiny
  Magdalena Wujtewicz (Gdańsk)
  15.40–16.05Morze płynów czy może płynów?
  Łukasz Krzych (Katowice)
  16.05–16.30Wapń
  Lidia Łysenko (Wrocław)
  16.30–16.50Dyskusja
  16.50–17.30Przerwa na kawę
  17.30–18.20
  Sesja II. Powspominajmy
  Przewodniczący: Andrzej Nestorowicz (Lublin)

  Udział wezmą: Elżbieta Sokół-Kobielska i Marcin Rawicz

   18.20–18.35
   Wykład sponsorowany firmy Nutricia

   Na ile posiadamy optymalną wiedzę na temat żywienia enteralnego?
   Zbigniew Rybicki (Warszawa)

    Piątek, 18 maja 2018 roku
    09.00–10.30
    Sesja III. Trudne sytuacje w położnictwie i anestezji położniczej
    Przewodniczący: Krzysztof Preis (Gdańsk), Małgorzata Świątkowska-Freund (Gdańsk)
     09.00–09.25Krwotoki położnicze
     Krzysztof Preis (Gdańsk)
     09.25–09.50Nadciśnienie w ciąży
     Małgorzata Świątkowska-Freund (Gdańsk)
     09.50–10.15Zator płynem owodniowym
     Andrzej Marciniak (Gdańsk)
     10.15–10.30Dyskusja
     10.30–11.30
     Sesja sponsorowana firmy Abbvie.
     Duże i bardzo duże problemy na sali operacyjnej — co robić ?

     Przewodniczący: Andrzej Nestorowicz (Lublin)

     10.30–10.50 Prewencja zdarzeń krytycznych w anestezjologii — aktualne rekomendacje
     Janusz Andres (Kraków)

     10.50–11.10 Sytuacje kryzysowe w praktyce anestezjologa
     Łukasz Krzych (Katowice)

     11.10–11.30
     Dyskusja

      11.30–11.50Przerwa na kawę
      11.50–14.10
      Sesja IV. Co nowego w anestezjologii i intensywnej terapii?
      Przewodniczący: Andrzej Kübler (Wrocław), Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała)
       11.50–12.10Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
       Janusz Andres (Kraków)
       12.10–12.35Sepsa
       Lidia Łysenko (Wrocław)
       12.35–13.00ARDS
       Zbigniew Szkulmowski (Bydgoszcz)
       13.00–13.25Ból pooperacyjny
       Hanna Misiołek (Zabrze)
       13.25–13.50Anestezjologia dziecięca
       Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)
       13.50–14.10Dyskusja
       14.10–14.25Inauguracja Programu Edukacyjnego GE Healthcare
       14.25–14.40Wykład sponsorowany firmy Nutricia.
       Nutri-One — wieloośrodkowe badanie obserwacyjne efekty stosowania dedykowanego preparatu żywieniowego
       u ciężko chorych pacjentów z niewydolnością oddechową
       Andrzej Wieczorek (Łódź)
       14.40–15.10
       Sesja sponsorowana firmy Biogen.
       Przełom w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)

       14.40–14.55 Nusinersen — od badań klinicznych do rejestracji
       Anna Kostera-Pruszczyk (Warszawa)

       14.55–15.10 Standardy wentylacji, jeden z kluczowych elementów w leczeniu SMA
       Zbigniew Szkulmowski (Bydgoszcz)

        15.10–16.00Lunch
        16.00–17.10
        Sesja V. Neurotraumatologia — uraz rdzenia kręgowego
        Przewodniczący: Zbigniew Karwacki (Gdańsk), Beata Rzewuska (Szczecin)
         16.00–16.30Patofizjologia urazu rdzenia kręgowego
         Zbigniew Karwacki (Gdańsk)
         16.30–17.00Znieczulenie chorego z urazem rdzenia kręgowego
         Beata Rzewuska (Szczecin)
         17.00–17.10Dyskusja
         17.10–17.40Wykład sponsorowany firmy Angelini.
         Antybiotykoterapia na OIT — algorytm czy praktyka kliniczna?
         Wojciech Serednicki (Kraków)
         17.40–18.40
         Sesja VI. Znieczulenie zewnątrzoponowe w odcinku piersiowym — za i przeciw
         Przewodniczący: Hanna Misiołek (Zabrze), Katarzyna Wawrzyniak (Bydgoszcz)
          17.40–18.05Za
          Maja Copik (Zabrze)
          18.05–18.30Przeciw
          Szymon Białka (Zabrze)
          18.30–18.40Dyskusja
          Sobota, 19 maja 2018 roku
          09.00–10.55
          Sesja VII. Dostępy naczyniowe
          Przewodniczący: Mariusz Piechota (Łódź), Maria Wujtewicz (Gdańsk)
           09.00–09.25Cewnik dożylny omyłkowo wprowadzony do tętnicy
           Tomasz Jasiński (Gdańsk)
           09.25–09.50Zakażenia odcewnikowe
           Agnieszka Misiewska-Kaczur (Cieszyn)
           09.50–10.15Kaniulacja żyły pachowej z dostępu podobojczykowego
           Ryszard Gawda (Opole)
           10.15–10.40Powikłania dostępu tętniczego
           Paweł Twardowski (Gdańsk)
           10.40–10.55Dyskusja
           10.55–11.25Wykład sponsorowany firmy Berlin-Chemie/Menarini.
           Problemy praktycznego wykorzystania diuretyków w terapii chorych z ostrą niewydolnością serca
           Piotr Rozentryt (Zabrze)
           11.25–11.45Przerwa na kawę
           11.45–13.45
           Sesja VIII. „Nowe” interwencje w skali TISS-28
           Przewodniczący: Marek Tombarkiewicz (Staszów), Radosław Owczuk (Gdańsk)
            11.45–11.50Słowo wstępne
            Radosław Owczuk (Gdańsk)
            11.50–12.15Echo — kiedy zlecać? Czego oczekiwać od kardiologa?
            Maria Dudziak (Gdańsk)
            12.15–12.40Kalorymetria pośrednia
            Robert Włodarski (Bydgoszcz)
            12.40–13.05Pomiar ciśnienia śródbrzusznego
            Wojciech Dąbrowski (Lublin)
            13.05–13.30Drenaż jamy opłucnowej
            Jacek Prokopowicz (Warszawa)
            13.35–13.45Dyskusja
            13.45–15.15
            Sesja IX. Wybór Redaktora Naczelnego
            Przewodniczący: Anna Fijałkowska-Nestorowicz (Lublin), Radosław Owczuk (Gdańsk)
             13.45–14.05Sedacje w obrębie OiT przy użyciu anestetyków wziewnych. Nowe możliwości dla naszej specjalności?
             Marcin Wąsowicz (Toronto, Kanada)
             14.05–14.30Energytrauma — synteza czynników uszkodzenia płuc podczas wentylacji mechanicznej
             Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała)
             14.30–14.55Terapia daremna — co się zmieniło w ostatnich latach
             Jacek Siewiera (Warszawa)
             14.55–15.15Dyskusja
             15.15–15.25Zakończenie konferencji
             15.25Poczęstunek
             Czwartek, 17 maja 2018 roku
             11.00–13.00
             Rejestracja uczestników
             13.00–14.00
             Otwarcie konferencji

             Wykład inauguracyjny:
             Kryzys opioidowy w Ameryce Północnej. Czy grozi nam to samo w Europie?
             Marcin Wąsowicz (Toronto, Kanada)

             14.00–16.50
             Sesja I. Leki (za)często i (za)rzadko używane na OIT
             Przewodniczący: Andrzej Nestorowicz (Lublin), Krzysztof Kusza (Poznań)
              14.00–14.25
              Lewosimendan
              Marcin Gruchała (Gdańsk)
              14.25–14.50
              Mannitol
              Anna Dylczyk-Sommer (Gdańsk)
              14.50–15.15
              Probiotyki
              Agnieszka Misiewska-Kaczur (Cieszyn)
              15.15–15.40
              Benzodwuazepiny
              Magdalena Wujtewicz (Gdańsk)
              15.40–16.05
              Morze płynów czy może płynów?
              Łukasz Krzych (Katowice)
              16.05–16.30
              Wapń
              Lidia Łysenko (Wrocław)
              16.30–16.50
              Dyskusja
              16.50–17.30
              Przerwa na kawę
              17.30–18.20
              Sesja II. Powspominajmy
              Przewodniczący: Andrzej Nestorowicz (Lublin)

              Udział wezmą: Elżbieta Sokół-Kobielska i Marcin Rawicz

               18.20–18.35
               Wykład sponsorowany firmy Nutricia

               Na ile posiadamy optymalną wiedzę na temat żywienia enteralnego?
               Zbigniew Rybicki (Warszawa)

                Piątek, 18 maja 2018 roku
                09.00–10.30
                Sesja III. Trudne sytuacje w położnictwie i anestezji położniczej
                Przewodniczący: Krzysztof Preis (Gdańsk), Małgorzata Świątkowska-Freund (Gdańsk)
                 09.00–09.25
                 Krwotoki położnicze
                 Krzysztof Preis (Gdańsk)
                 09.25–09.50
                 Nadciśnienie w ciąży
                 Małgorzata Świątkowska-Freund (Gdańsk)
                 09.50–10.15
                 Zator płynem owodniowym
                 Andrzej Marciniak (Gdańsk)
                 10.15–10.30
                 Dyskusja
                 10.30–11.30
                 Sesja sponsorowana firmy Abbvie.
                 Duże i bardzo duże problemy na sali operacyjnej — co robić ?

                 Przewodniczący: Andrzej Nestorowicz (Lublin)

                 10.30–10.50 Prewencja zdarzeń krytycznych w anestezjologii — aktualne rekomendacje
                 Janusz Andres (Kraków)

                 10.50–11.10 Sytuacje kryzysowe w praktyce anestezjologa
                 Łukasz Krzych (Katowice)

                 11.10–11.30
                 Dyskusja

                  11.30–11.50
                  Przerwa na kawę
                  11.50–14.10
                  Sesja IV. Co nowego w anestezjologii i intensywnej terapii?
                  Przewodniczący: Andrzej Kübler (Wrocław), Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała)
                   11.50–12.10
                   Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
                   Janusz Andres (Kraków)
                   12.10–12.35
                   Sepsa
                   Lidia Łysenko (Wrocław)
                   12.35–13.00
                   ARDS
                   Zbigniew Szkulmowski (Bydgoszcz)
                   13.00–13.25
                   Ból pooperacyjny
                   Hanna Misiołek (Zabrze)
                   13.25–13.50
                   Anestezjologia dziecięca
                   Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)
                   13.50–14.10
                   Dyskusja
                   14.10–14.25
                   Inauguracja Programu Edukacyjnego GE Healthcare
                   14.25–14.40
                   Wykład sponsorowany firmy Nutricia.
                   Nutri-One — wieloośrodkowe badanie obserwacyjne efekty stosowania dedykowanego preparatu żywieniowego
                   u ciężko chorych pacjentów z niewydolnością oddechową
                   Andrzej Wieczorek (Łódź)
                   14.40–15.10
                   Sesja sponsorowana firmy Biogen.
                   Przełom w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)

                   14.40–14.55 Nusinersen — od badań klinicznych do rejestracji
                   Anna Kostera-Pruszczyk (Warszawa)

                   14.55–15.10 Standardy wentylacji, jeden z kluczowych elementów w leczeniu SMA
                   Zbigniew Szkulmowski (Bydgoszcz)

                    15.10–16.00
                    Lunch
                    16.00–17.10
                    Sesja V. Neurotraumatologia — uraz rdzenia kręgowego
                    Przewodniczący: Zbigniew Karwacki (Gdańsk), Beata Rzewuska (Szczecin)
                     16.00–16.30
                     Patofizjologia urazu rdzenia kręgowego
                     Zbigniew Karwacki (Gdańsk)
                     16.30–17.00
                     Znieczulenie chorego z urazem rdzenia kręgowego
                     Beata Rzewuska (Szczecin)
                     17.00–17.10
                     Dyskusja
                     17.10–17.40
                     Wykład sponsorowany firmy Angelini.
                     Antybiotykoterapia na OIT — algorytm czy praktyka kliniczna?
                     Wojciech Serednicki (Kraków)
                     17.40–18.40
                     Sesja VI. Znieczulenie zewnątrzoponowe w odcinku piersiowym — za i przeciw
                     Przewodniczący: Hanna Misiołek (Zabrze), Katarzyna Wawrzyniak (Bydgoszcz)
                      17.40–18.05
                      Za
                      Maja Copik (Zabrze)
                      18.05–18.30
                      Przeciw
                      Szymon Białka (Zabrze)
                      18.30–18.40
                      Dyskusja
                      Sobota, 19 maja 2018 roku
                      09.00–10.55
                      Sesja VII. Dostępy naczyniowe
                      Przewodniczący: Mariusz Piechota (Łódź), Maria Wujtewicz (Gdańsk)
                       09.00–09.25
                       Cewnik dożylny omyłkowo wprowadzony do tętnicy
                       Tomasz Jasiński (Gdańsk)
                       09.25–09.50
                       Zakażenia odcewnikowe
                       Agnieszka Misiewska-Kaczur (Cieszyn)
                       09.50–10.15
                       Kaniulacja żyły pachowej z dostępu podobojczykowego
                       Ryszard Gawda (Opole)
                       10.15–10.40
                       Powikłania dostępu tętniczego
                       Paweł Twardowski (Gdańsk)
                       10.40–10.55
                       Dyskusja
                       10.55–11.25
                       Wykład sponsorowany firmy Berlin-Chemie/Menarini.
                       Problemy praktycznego wykorzystania diuretyków w terapii chorych z ostrą niewydolnością serca
                       Piotr Rozentryt (Zabrze)
                       11.25–11.45
                       Przerwa na kawę
                       11.45–13.45
                       Sesja VIII. „Nowe” interwencje w skali TISS-28
                       Przewodniczący: Marek Tombarkiewicz (Staszów), Radosław Owczuk (Gdańsk)
                        11.45–11.50
                        Słowo wstępne
                        Radosław Owczuk (Gdańsk)
                        11.50–12.15
                        Echo — kiedy zlecać? Czego oczekiwać od kardiologa?
                        Maria Dudziak (Gdańsk)
                        12.15–12.40
                        Kalorymetria pośrednia
                        Robert Włodarski (Bydgoszcz)
                        12.40–13.05
                        Pomiar ciśnienia śródbrzusznego
                        Wojciech Dąbrowski (Lublin)
                        13.05–13.30
                        Drenaż jamy opłucnowej
                        Jacek Prokopowicz (Warszawa)
                        13.35–13.45
                        Dyskusja
                        13.45–15.15
                        Sesja IX. Wybór Redaktora Naczelnego
                        Przewodniczący: Anna Fijałkowska-Nestorowicz (Lublin), Radosław Owczuk (Gdańsk)
                         13.45–14.05
                         Sedacje w obrębie OiT przy użyciu anestetyków wziewnych. Nowe możliwości dla naszej specjalności?
                         Marcin Wąsowicz (Toronto, Kanada)
                         14.05–14.30
                         Energytrauma — synteza czynników uszkodzenia płuc podczas wentylacji mechanicznej
                         Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała)
                         14.30–14.55
                         Terapia daremna — co się zmieniło w ostatnich latach
                         Jacek Siewiera (Warszawa)
                         14.55–15.15
                         Dyskusja
                         15.15–15.25
                         Zakończenie konferencji
                         15.25
                         Poczęstunek

                         Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
                         Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl